วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Poster Admission 2010

New Year Card POP-UP

การ์ดปีใหม่ของคณะมัณฑนศิลป์ เป็น pop-up รูปอนุสาวรีย์อ.ศิลป์
ทำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ตอนนี้ยังพอมีเหลืออยู่นะจ้ะ
ใครอยากได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก ติดต่อ พี่นภาพร สำนักงานเลขาฯ ชั้น 2
ราคา 40 บาท

โปสเตอร์รับสมัคร ป.โท ออกแบบเครื่องประดับ

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

แนวความคิดในการออกแบบ
ต้องการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นที่ที่สร้างปัญญา และองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน
และแสดงเอกลักษณ์ของภาคเหนืออันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์
1. กรอบรูปศิลาจารึก สื่อถึงการส่งต่อความรู้ สืบทอดสู่ชนรุ่นต่อไป
2. เครื่องสัตภัณฑ์ เชิงเทียนโบราณของชาวล้านนาและเทียน 7 เล่ม สื่อถึงการบูชาความดี และแสงสว่างแห่งปัญญา
3. ตัวอักษรย่อชื่อมหาวิทยาลัยพะเยา มพ ถ่ายทอดลักษณะจากตัวอักษรโบราณที่จารึกบนศิลา
4. ตัวอักษรชื่อมหาวิทยาลัยพะเยาภาษาไทย
5. ตัวอักษรชื่อมหาวิทยาลัยพะเยาภาษาอังกฤษ

สีของตราสัญลักษณ์
1. สีม่วง สื่อถึงสีประจําพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
2. สีทอง สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง

Poster ประกวดสื่อสร้างสรรค์ วัยมันไร้ควันบุหรี่ ครั้งที่ 5


ใช้ icon รูปไฟ กับรูปคน มารวมกัน เป็นคนหัวไฟ
เป็นตัวแทนคนที่มีความคิดสร้างสร้างสรรค์ ทำรูปแบบให้คล้ายๆ ป้ายเตือนไฟ
copy เล่นกับคำพังเพย "ถ้าไม่มีไฟ ก็ไม่มีควัน" เอามาแปลงเป็น "ถ้ามีไฟ ก็ไม่มีควัน"
ไฟ = ความคิดสร้างสรรค์ / ควัน= ควันบุหรี่
(เด็กๆ บางคนบอกว่าไม่เคยได้ยินคำพังเพยนี้ อ่าว...
ไม่มีไฟ ก็ไม่มีควัน หมายถึง ถ้าไม่มีสาเหตุ ก็ไม่มีเหตุเกิดขึ้นไงจ้ะ ซับซ้อนไปมั้ย...)