วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Silpakorn Design Museum


พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร ตั้งอยู่ ณ อาคาร ศิลป์ พีระศรี 3
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
เป็นที่จัดแสดงผลงานออกแบบของนักออกแบบไทย ทั้งงานออกแบบพื้นบ้าน
จนถึงงานออกแบบร่วมสมัย

concept : design is problem solving
การออกแบบคือการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด
มีลักษณะเหมือนเขาวงกต ที่เป็นตัวย่อ S D M

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ เฉลิมฉลองสองบดินทร์ ปราชญ์ศิลปินแห่งสยาม


เลข ๖ และเลข ๙ หมายถึงรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๙
เครื่องสูงรูปพุ่มข้าวบิณฑ์สีทองด้านหลังเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศ
แถบริบบิ้นสีเขียวเวอริเดียน เป็นสีของมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้จัดงานเฉลิมพระเกียรตินี้