วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556

Facebook Cover for Social Contribution September 2013


กรณี Modern Nine ช่อง 9 อสมท
แบนรายการคนค้นคน ตอน ศศิน เฉลิมลาภ 388 กิโลเมตรจากป่าสู่เมือง


ต่อต้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ เข้าร่วมกิจกรรม NO DAM: Cover Art Project จัดโดย Creative Move

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Poster: Anti-Dhammakaya


Poster: มัณฑนศิลป์สอบรับตรง 2557
Poster: Naris Creative Awards


Poster: Silpakorn University Research and Creative International Conference


Poster: Thailand Jazz Competition 2014