วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Poster ประกวดสื่อสร้างสรรค์ วัยมันไร้ควันบุหรี่ ครั้งที่ 5


ใช้ icon รูปไฟ กับรูปคน มารวมกัน เป็นคนหัวไฟ
เป็นตัวแทนคนที่มีความคิดสร้างสร้างสรรค์ ทำรูปแบบให้คล้ายๆ ป้ายเตือนไฟ
copy เล่นกับคำพังเพย "ถ้าไม่มีไฟ ก็ไม่มีควัน" เอามาแปลงเป็น "ถ้ามีไฟ ก็ไม่มีควัน"
ไฟ = ความคิดสร้างสรรค์ / ควัน= ควันบุหรี่
(เด็กๆ บางคนบอกว่าไม่เคยได้ยินคำพังเพยนี้ อ่าว...
ไม่มีไฟ ก็ไม่มีควัน หมายถึง ถ้าไม่มีสาเหตุ ก็ไม่มีเหตุเกิดขึ้นไงจ้ะ ซับซ้อนไปมั้ย...)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น