วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เชื่อหรือไม่?


หัวหน้า
นักโทษชายทักษิณ ชินวัตร คดีทุจริตการซื้อที่ดินรัชดา
(ผมจงรักภักดีขนาด เจื้อผมเต๊อะ! ปี้น้องหมู่เฮา)

ลูกน้อง ผู้สนับสนุน
วีระ มุสิกพงษ์ สุชาติ นาคบางไทร จักรภพ เพ็ญแข ใจ อึ๊งภากรณ์ ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล
(ต้องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ บ้างถูกจำคุกชดใช้ความผิด บ้างหลบหนีคดีไปยังต่างประเทศ บ้างลอยหน้าลอยตาปลุกระดม สร้างความวุ่นวายให้กับประเทศชาติ)