วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

VOTE NO #2

ประเทศไทยเหมือนขอนไม้ที่กำลังผุ เพราะโดนนักเลือกตั้งกัดกินกอบโกยหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเอง
หยุดพวกมัน แล้วร่วมกันสร้างชาติขึ้นมาใหม่ด้วยมือของพวกเรา

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

VOTE NO

เลือกตั้งครั้งนี้จะไปทำหน้าที่ เข้าคูหากาช่องไม่เลือกใคร
เพราะเท่าที่เห็นไม่มีนักเลือกตั้งคนไหนพอที่จะเป็นความหวังให้กับประเทศชาติได้เลย
ครั้งหนึ่ง เคยเชื่อว่าคนรวยแล้วไม่โกง ต่อมาก็เสือกโง่เชื่ออีกว่า
คนหน้าตาดี การศึกษาดี ชาติตระกูลดี พูดเก่งดี จะเป็นความหวังของชาติ
เข้าทำนองกบเลือกนาย เลือกไปเลือกมาโดนมันหลอกแดกหมด

Fighto!

ส่งเข้าร่วมโครงการ Hope for Japan ใน Portfolios Network