วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556

Logo: นิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบ มาโนช กงกะนันทน์


ออกแบบจากไอเดียเบื้องต้นของ ผศ.มาโนช กงกะนันท์
ที่ต้องการให้เป็นตัวอักษรที่มีลักษณะคล้ายๆ ตัวอักษรของคณะมัณฑนศิลป์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น