วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

DecSocial Campaign

นั่งว่างๆ (อีกแล้ว) ขณะรอไปขึ้นเครื่องบิน เลยคิดจะทำแคมเปญของคณะเล่นๆ
เป็นแคมเปญส่งเสริมสังคม โดยจะจับประเด็นที่คนในสังคมกำลังสนใจ
ในช่วงเวลานั้นๆ มานำเสนอ ตบท้ายด้วย Slogan ว่า 
"คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สร้างสรรค์สังคม ด้วยความคิดสร้างสรรค์"
เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ของคณะที่ว่า
"ผู้นำด้านการเรียนรู้และสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบระดับนานาชาติ"
ประเดิมชิ้นแรกด้วยการรณรงค์ให้คนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น