วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ศูนย์ข่าวปลอดควันมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้ขอให้ทำโลโก้ของศูนย์ข่าวปลอดควัน
เลยต้องจัดให้แบบด่วน (ตามเคย) เนื่องจากมูลนิธิก็รีบใช้ คนทำเองก็ไม่ค่อยมีเวลา
แนวคิดง่ายๆ คือ สื่อสารความหมายของ "ข่าว" ด้วยเส้นโค้ง
ที่กระจายออกไป เหมือนวงคลื่นของน้ำ
(หลายคนเริ่มคุ้นเคยกับสัญลักษณ์แบบนี้ เช่น Wifi หรือคลื่นโทรศัพท์)
โดยเส้นโค้งนี้กระจายออกจาก pictogram ห้ามสูบบุหรี่
ซึ่ง pictogram นี้ก็ยังเป็นโลโก้ของมูลนิธิฯ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันด้วย
ความหมายโดยรวมจึงหมายรวมถึงการกระจายข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่
ตัวอักษรที่ใช้ ออกแบบขึ้นใหม่ ให้มีรูปทรงที่เรียบง่าย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น