วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Silpakorn Design Museum


พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร ตั้งอยู่ ณ อาคาร ศิลป์ พีระศรี 3
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
เป็นที่จัดแสดงผลงานออกแบบของนักออกแบบไทย ทั้งงานออกแบบพื้นบ้าน
จนถึงงานออกแบบร่วมสมัย

concept : design is problem solving
การออกแบบคือการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด
มีลักษณะเหมือนเขาวงกต ที่เป็นตัวย่อ S D M

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น